Archiwum kategorii: Patron szkoły

Otwarcie siedziby Wojskowego Biura Historycznego

Delegacja naszej szkoły miała przyjemność uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości otwarcia siedziby Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego połączonej z odsłonięciem pomnika Patrona WBH i wystawą oraz okolicznościowym wykładem dr. Jerzego Kirszaka.

Na to niezwykłe wydarzenie udaliśmy się na zaproszenie Wojskowego Biura Historycznego, w miniony wtorek – 18 grudnia.

Głównymi punktami uroczystości było odsłonięcie popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego dokonali – minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz p. Halina Babińska – wdowa po adiutancie gen. Sosnkowskiego, oraz symboliczne otwarcie siedziby WBH. Na tę okoliczność minister Błaszczak wręczył dyr. WBH Sławomirowi Cenckiewiczowi pamiątkowy klucz.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem gen. Sosnkowskiego uczestniczyliśmy w okolicznościowym wykładzie dr. Jerzego Kirszaka na temat stanowiska generała wobec Powstania Warszawskiego ‘44.

Pani Halina Babińska bardzo ucieszyła się z obecności reprezentacji naszej szkoły i obiecała, że w niedalekiej przyszłości, wraz z dyr. Cenckiewiczem oraz dr. Kirszakiem, na pewno przyjadą do Antoniowa.

Możliwość udziału w tej niezwykłej uroczystości był dla nas dużym wyróżnieniem i niezapomnianą lekcją historii.

M. Pater-Łosek

Niezwykła uroczystość w Krakowie

Na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, w dniu 10 listopada 2018r., delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystości odsłonięcia pomników Ojców Niepodległości, wśród których znalazło się popiersie  się patrona naszej szkoły gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Mariackiej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.

Po mszy spotkała nas niespodzianka. Na uroczystości przybył najmłodszy syn patrona szkoły, Pan Piotr Sosnkowski. Okazało się, że wiedział o uroczystościach w Antoniowie, ale nie mógł na nie przybyć. Obiecał, że jeśli będzie mógł, z radością odwiedzi Antoniów.

Po odsłonięciu pomnika i złożeniu kwiatów, zrobił sobie zdjęcia z delegacją naszej szkoły. Panu Piotrowi towarzyszyła Pani Halina Babińska oraz dr Jerzy Kirszak i Piotr Podhorodecki, którzy tydzień wcześniej odwiedzili Antoniów.

Było to dla nas wielkie przeżycie. Mamy nadzieję na szybkie spotkanie.

Tadeusz Stopyra

#RekordDlaNiepodległej

W dniu 9 listopada 2018r. o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z radością włączyli się w akcję wspólnego śpiewania Hymnu Narodowego.Społeczność szkoły od wielu lat rozpoczyna uroczystości szkolne odśpiewaniem 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Niedawno uczestniczyliśmy w konkursie „Do Hymnu” jako jedna z 300 szkół w Polsce.

Włączyliśmy się również w akcję #kiedymyżyjemy.

Tadeusz Stopyra

Odsłonięcie Pomnika Pamięci

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole, odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Pniowie, której przewodniczył bp Edward Frankowski. W liturgii, oprócz społeczności szkolnej i lokalnej, udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, poczty sztandarowe, kompania honorowa wystawiona przez 3 Batalion Inżynieryjny z Niska oraz orkiestra dęta z Radomyśla nad Sanem. Gośćmi specjalnymi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz dr Jerzy Kirszak – biograf Kazimierza Sosnkowskiego.

Po mszy świętej wszyscy zebrani przemaszerowali na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna. Tu też żołnierze podnieśli na maszt naszą biało-czerwoną flagę narodową a radomyska orkiestra dęta uroczyście zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie Pomnika Pamięci na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości z postacią patrona szkoły – gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego dokonali: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Żmuda, przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Kozłowska oraz dyrektor szkoły a zarazem przewodniczący komitetu budowy pomnika – Tadeusz Stopyra. Po symbolicznym odsłonięciu pomnik został poświęcony przez obecnego bp. Edwarda Frankowskiego. Po wystąpieniach okolicznościowych oraz złożeniu wieńców i wiązanek pod nowo odsłoniętym pomnikiem, odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową.

Następnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się nasi uczniowie. Przedstawili oni losy rozdartej zaborami, a następnie jednoczącej się, po odzyskaniu niepodległości, Ojczyzny. Przybyłym gościom szczególnie spodobała się personifikacja Polski oraz zaborców. Część słowno-muzyczną zakończył zatańczony przez naszych uczniów uroczysty polonez.

Na korytarzach szkoły przygotowane zostały wystawy prezentujące: postać patrona szkoły – gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, historię naszej szkoły, drużynę harcerską, osiągnięcia sportowe i wiele innych. Wystawy, podobnie jak cała uroczystość, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na posiłek. Dla uczniów GKRPA przygotowała smaczny bigos i żurek, prosto z wojskowej kuchni polowej.

Dekoracją szkoły i sali oraz przygotowaniem wystaw, które ozdobiły szkolne korytarze zajęli się wszyscy nauczyciele, pod kierunkiem p. Barbary Żmudy i p. Agnieszki Czuj. Część artystyczna z kolei została przygotowana pod kierunkiem p. Joanny Dudzińskiej, p. Janusza Wrony oraz p. Małgorzaty Pater-Łosek. 

 

Fot. Dawid Wąsikowski
tekst: M. Pater-Łosek

Harcerki zbierały fundusze na budowę Pomnika Pamięci

Generał broni Kazimierz Sosnkowski jest od 2001 roku patronem 4Drużyny Harcerskiej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniowie. W 2016r. po podjęciu inicjatywy budowy Pomnika  Pamięci w hołdzie wszystkim walczącym o wolność, na którym widnieje postać generała, nasza drużyna zaangażowała się w publiczną zbiórkę funduszy na ten szczytny cel.

Podczas pierwszej akcji zapoznaliśmy mieszkańców parafii  z projektem pomnika i jego wizualizacją, przekazując  okolicznościowe kartki pocztowe.

Następna akcja to roznoszenie kalendarzy na jubileuszowy 2018 rok, na którym umieszczono historyczne zdjęcia z wizyty generała w Antoniowie.

Kolejna akcja to wręczanie mieszkańcom zaproszeń na uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci, która to miała miejsce 03 listopada 2018 roku.

Podczas zbiórek mieszkańcy przekazali łącznie kwotę 12 717,50zł.

W październiku, przed uroczystością odsłonięcia pomnika, harcerki wraz z pocztem sztandarowym szkoły zapaliły znicze na cmentarzu parafialnym na grobach ks. Teofila Bukietyńskiego,  P. Marii Grabowskiej – nauczycielki Tajnego Nauczania, ks. Franciszka Lądowicza – kapelana żołnierzy Armii Krajowej oraz na grobie Nieznanych Żołnierzy.

W czasie uroczystości odsłonięcia harcerki z naszej drużyny wraz z zaprzyjaźnionymi harcerzami z 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Bronisława Kochana, pełniły honorową wartę przy pomniku.

Dziękuję wszystkim harcerkom, które zaangażowały się w to ważne dzieło.

Drużynowa 4DH  pwd. Małgorzata Stopyra